BETO-OPÓŹNIACZ ®

Wydłuża czas wiązanie, uplastycznia beton.

dostępne opakowania:

1 L, 5 L, 25 L, 1000 L

zużycie:

60 ml - 135 ml na 25 kg cementu portlandzkiego bez dodatków (0,24% - 0,6% masy cementu)

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

 

Domieszka do betonu opóźniająca wiązanie/redukująca ilość wody/uplastyczniająca

Barwa brązowa
pH 6,3 - 8,3
Gęstość 1,11 - 1,17 g/cm3
Domieszka bezchlorkowa

maksymalna zawartośc chlorków - 0,05% masy

maksymalna zawartość alkaliów - 5,00% masy

Produkowany zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012T10

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA BETO-OPÓŹNIACZA ®

  1. wydłuża czas wiązania betonu
  2. umożliwia wydłużenie czasu układania betonu
  3. zapobiega powstawaniu szwów roboczych pomiędzy kolejnymi warstwami betonu
  4. poprawia urabialność betonu
  5. zmniejsza o 10% ilość użytej wody
  6. zwiększa wytrzymałość betonu
  7. nie powoduje korozji stali

 

Data ważności, seria, partia na opakowaniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

BETO-OPÓŹNIACZ ® - wydłuża czas wiązania betonu, co pozwala na dłuższe układanie betonu nie powodując szwów roboczych pomiędzy kolejnymi układanymi warstwami betonu. Stosując ten produkt poprawia się urabialność betonu przy zmniejszonej o 10% ilości wody. Zwiększa wytrzymałość betonu, nie powoduję korozji stali. BETO-OPÓŻNIACZ® należy dodawać do wody zarobowej mieszając z pozostałymi składnikami betonu. Czas opóźnienia wiązania betonu ustalić robiąc próbę. Dozować w zależności od temperatury w/g niżej zamieszczonej tabeli.

 

      Temperatura 25 – 30o C

Temperatura 30 – 35o C

Początek wiązania

Koniec wiązania

Początek wiązania

Koniec wiązania

Wiązanie betonu bez opóźniacza

4,2 h

5,5 h

3,5 h

4,0 h

0,27 % masy betonu (60 ml na 25 kg cementu)

6,4 h

 

8,5 h

5,5 h

6,0 h

0,6 % masy betonu (135 ml na 25 kg cementu)

8,8 h

11,4 h

7,5 h

8,5 h