WŁÓKNA DO BETONU

Stosowane jako dodatek do betonów i zapraw powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć.

dostępne opakowania:

0,6 kg, 0,9 kg

zużycie:

0,6 kg na 200 kg cementu, 0,9 na 330 kg betonu

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

Cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem, Stosowane jako dodatek do betonów, zapraw i tynów powodują redukcę rys skurczowych i mikropęknięc, zmniejszaja nasiąkliwośc, zwiększają wodoszczelność, odporność na ogień, ograniczają penetrację przez chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszenie i mróz. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu. Włókna można stosować do wylewek przemysłowych i podłogowych (również przy ogrzewaniu podłogowym) , do betonów natryskowych (np. przy tynelach), do prefabrykatów i galanterii betonowej takiej jak bloki betonowe, beton komórkowy, szamba, i zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, płyty drogowe, krawężniki, bloczki, rury, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp., pracach wykończeniowych do zapraw i mas samopozimujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, do szpachlówek, szpachli, gipsów, sztukaterii itp., do miejscowych napraw betonów i tynków. Ze względu na różnice we właściwośąciach materiałów budowlanych (np. kruszyw), w wypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próbyna małej partii towaru.

Zapobieganie odpryskom betonu w czasie pożaru: 1,8 - 2,0 kg. na 1 m

Włókna dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania w proporcji: 0,6 kg na 200 kg. cementu, 0,9 kg. na 330 kg cementu.