SZKŁO WODNE

dostępne opakowania:

1 L, 5 L

zużycie:

średnio 1L na 25 kg cementu (3% - 5% masy cementu)

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

Jest stosowane do produkcji płynnych i stałych detergentów do prania tkanin, zmywania naczyń, przemysłowych środków myjących; produkcja inhibitorów korozji i środków zapobiegajacych osadzaniu sie kamienia; produkcja spoiw w różnych gałęziach przemysłu - papierniczym, ceramicznym, materiałów budowlanych i ogniotrwałych, odlewnictwie, izolacji z tworzyw sztucznych, środków zapobiegających pyleniu; produkcja środków opóźniajacych palenie, flotacyjnych, impregnatów, stabilizatorów.

 

Data ważności, seria, partia na opakowaniu.

Ze względu na szeroki zakrtes zastosowań np. w budownictwie zaleca się wykonanie mieszanek próbnych w celu okręślenia optymalnej dawki i sposobu działania produktu. W zależności od rodzaju zastosowania SZKŁA WODNEGO w robotach budowlanych i rodzaju użytego cementu jego zużycie wynosi 3%-5% w stosunku do masy cementu. Średnio 1 L na 25 kg cementu. Podczas prac należy stosować rękawice ochronne/odziez ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W razie kontaktu ze skórą: natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do oczy: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli sa i można je łatwo usunąć. Narzędzia po skończonej pracy umyć ciepłą woda. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed dziećmi, oraz prze bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.