FOLIA USZCZELNIAJĄCA W PŁYNIE

Gotowa do użycia elastyczna masa uszczelniająca przeznaczona do wykonywania hydroizolacji.

dostępne opakowania:

1,5 kg, 4,5 kg

zużycie:

1,5 kg/m²

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

Folia płynie jest gotową do użycia elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania hydroizolacji. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje ryzyko przenikania wilgoci do podłoża. Idealna do wszystkich pomieszczeń mokrych: kuchni, łazienek, pralni a także tarasów i balkonów. Stosowana pod płytki ceramiczne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia konsystencja produktu ułatwia szybką aplikację. Po nałożeniu tworzy elastyczną oraz mocno przyczepną powłokę do podłoży takich jak płyty gipsowo - kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo - wapienne, podłoża betonowe oraz pustaki ceramiczne. Zastosowana masa po wyschnięciu jest nierozpuszczalna dla wody. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych. Nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem {np. baseny).
Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm. Optymalna grubość powłoki: 1,5 mm - 2,5 mm. Czas zachowania właściwości roboczych: 30 min. Do bieżącej aplikacji zaleca się przelanie części produktu do kuwety malarskiej, w takiej ilości aby wykorzystać produkt w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Pozostałą część produktu należy w tym czasie przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Układanie płytek: po ok 24 h. Stosować z klejem rodzaju: C2. Kolor: błękitny. Czyszczenie narzędzi: wodą w stanie świeżym, związany materiał jest trudny do usunięcia. Typ wyroby: DM1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp powyżej +5°C. Chronić przed zamarzaniem !.

Podłoże powinno być równe, nośne, mocne i suche, wolne od spękań i nadlewek, kurzu i tłuszczu. Podłoża z materiałów porowatych np. gazobetonu należy zagruntować środkiem Grunt Głębokopenetrujący. Spękania i ubytki należy wcześniej zaszpachlować. Naroża wzmocnić elastyczną taśmą uszczelniającą. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki mogą być uszczelniane po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania. Prace przeprowadzać w temp. podłoża i powietrza +5°C do +30°C, dotyczy także wiązania. Przed użyciem zawartość opakowania należy wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Produktu nie rozcieńczać i nie łączyć z innymi wyrobami. Produkt należy nakładać w minimum 2 warstwach wałkiem lub pędzlem. Drugą warstwę nakładać po 4 h, poprzecznie do pierwszej. Powierzchnie pokryte folią, do momentu położenia płytek, chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi.