EMULSJA GRUNTUJĄCA

Wzmacnia przyczepność, podnosi wytrzymałość.

dostępne opakowania:

1 L, 5 L

zużycie:

6 m² - 25 m²

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

Emulsja gruntująca służy do gruntowania powierzchni takich jak: podłoża betonowe, wszelkiego rodzaju wylewki, płyty gipsowo kartonowe, bloczki gazobetonowe, cegły ceramiczne, płyty paździerzowe, stare i nowe tynki, posadzki, szpachlówki i jastrychy. Grunt wnika i penetruje podłoże na znaczną głębokość, zwiększając przyczepność i wytrzymałość, eliminując jednocześnie pylenie oraz podnosząc wytrzymałość gruntowanych powierzchni. Po wyschnięciu jest bezbarwny.

Powierzchnie gruntowane powinny być suche i wolne od kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem w temperaturze otoczenia od 5°C do 25°C. Przed użyciem wymieszać. Ponowne nanoszenie możliwe po wyschnięciu poprzedniej warstwy (ok. 2h). Zużycie wynosi od 6m² do 25m²/1L w zależności od chłonności powierzchni