MIKROB - BÓJ (do dezynfekcji rąk)

PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM I WIRUSOBÓJCZYM

dostępne opakowania:

1 L, 5 L

zużycie:

Pliki do pobrania:

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta charakterystyki

  • CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • SPOSÓB UŻYCIA

MIKROB - BÓJ posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 1719/TP/2020 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, z etykietą w języku polskim zgodna z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośrednich promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Unikać kontaktu z alkaliami, reduktorami, solami metali oraz rozpuszczalnikami organicznymi.
Substancje czynne: Nadtlenek wodoru WE: 231-765-0, CAS: 7722-84-1.

Płyn gotowy do użycia, rozprowadzić i wcierać w ręce przez ok. 1 minutę aż do wyschnięcia.